Investeren in zonnesystemen?

Doe mee met een obligatielening van minimaal €500,- en ontvang een rentevergoeding van 3,3%

Investeer in het project zonnestroomsystemen.

Voor een minimale inleg van €500,- per obligatie kunt u tegen een rentevergoeding van 3,3% investeren in zonnestroomsystemen,. De zonnesystemen zijn op dit moment in gebruik bij vier agrarische ondernemers, gevestigd in de provincie Friesland, Groningen en Gelderland.

Ondernemers
Deze vier ondernemers hebben in 2020 aan Grienr het vertrouwen gegeven om hen te ontzorgen op gebied van installatie, exploitatie en financiering van hun Zonnestroomsysteem. Hiervoor hebben zij met Grienr een leasecontract gesloten.

Opbrengst energie
Samen met leverancier Groenleven heeft Grienr ervoor gezorgd dat opgewekte energie van respectievelijk 277 kW, 114 kW, 272 kW en 280 kW wordt gebruikt in hun stallen. De niet-benodigde opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet met een toegekende SDE+ subsidie als basis voor 15 jaar aan gegarandeerde opbrengst per geproduceerde kWh.

Waar wordt de investering voor gebruikt?
Grienr zal de opbrengst van de obligatielening gebruiken om een deel van de installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille zonnestroomsystemen te financieren. De renteverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de lease-vergoeding die Grienr ontvangt van haar klanten (alle agrarisch ondernemers).

Specificaties leningen
De obligatielening biedt een rente van 3,3% en wordt gedurende de looptijd van 15 jaar afgelost. Naast de obligatielening is er een achtergestelde lening van €75.000 verstrekt door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Daarnaast heeft de moedermaatschappij van de Grienr €48.000 aan eigen vermogen ingebracht.

Meer informatie over de uit te geven obligatielening vindt u in het informatiememorandum van de aanbieder.

Klik hier voor alle informatie over het project.

Neem direct contact met ons op