Wij hebben onze handelsnaam gewijzigd van Biolease naar GRIENR. De reden hiervoor is eenvoudig. We doen nl meer dan lease alleen en we beperken ons ook niet tot bio. Momenteel hebben we naast biogas gelieerde producten ook zonnepanelen aan ons portfolio toegevoegd. Toekomstig willen we nog onderzoeken of we dit kunnen uitbreiden met wind, opslag (batterijen) en andere aanverwante producten.

 We bieden groene producten aan. GRIEN is het Friese woord voor groen. De R staat voor regisseur. Wij ontzorgen u en beperken ons niet allen tot leasing, maar we zoeken samen met u naar de beste oplossing, hebben waar nodig contacten met diverse partijen die een rol spelen bij uw lokale energietransitie. Denk hierbij o.a. aan netbeheerders, Certiq, verkoop energie, overheidsinstanties, etc..

 Kortom we doen veel meer, wij zijn uw regisseur!