Grienr brengt in samenwerking met duurzaaminvesteren.nl de mogelijkheid om zelf te investeren in een zonnestroomsysteem. Dit project gaat dinsdag 15 december 2020 om 10.00 uur van start. Voor een minimale inleg van €500,- per obligatie kan tegen een rentevergoeding van 3,3% geïnvesteerd worden in zonnestroomsystemen. In totaal kan er in 1.200 obligaties geïnvesteerd worden met een totale waarde van €600.000,-

In 2020 heeft Grienr met 4 agrarische ondernemers een leasecontract afgesloten voor de installatie, exploitatie en financiering van hun zonnestroomsysteem. Deze systemen brengen voldoende op om hun stallen van de benodigde energie te voorzien. De niet-benodigde opgewekte energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.

De opbrengsten van de obligatielening worden gebruikt om een deel van de installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille zonnestroomsystemen te financieren. De renteverplichtingen aan obligatiehouders worden gedekt uit de lease-vergoeding die Grienr ontvangt van haar klanten (alle agrarisch ondernemers).

De obligatielening biedt een rente van 3,3% en wordt gedurende de looptijd van 15 jaar afgelost. Naast de obligatielening is er een achtergestelde lening van €75.000 verstrekt door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE). Daarnaast heeft de moedermaatschappij van de Grienr €48.000 aan eigen vermogen ingebracht.

Klik hier voor alle informatie over het project.