Volgens cijfers van Netwerkbeheer Nederland is het aandeel groen gas in het Nederlandse energienet in 2018 met elf procent toegenomen. Er gaan nu meer dan 109 miljoen kuub door ons gasnet. Dit is voldoende om ruim 70.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas te voorzien.

Hier zit ook onze bijdrage bij! Onze biogasinstallaties Leeuwarden en Luttelgeest zijn namelijk samen goed voor meer dan 10% van deze huishoudens en dus ruim 11 miljoen kuub.

Groen gas is volgens ons het alternatief voor aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas het reguliere aardgasnet in kan. Als consumenten merk je geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas. Verder heb je in je huis geen aanpassingen nodig.