Investeren in groen gas?

GRIENR, uw groene energieregisseur regelt het voor u!

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Door vergisting van onder andere mest, grassen en houtachtig materiaal ontstaat biogas. In een opwaardeerinstallatie wordt het biogas opgewaardeerd naar groen gas. Dit groene gas kan ingevoed worden op het normale gasnet en gebruikt worden door iedereen die een gasaansluiting heeft.

Wat kan GRIENR (voorheen Biolease) hierin betekenen?

Het proces van opwaardering van biogas naar groen gas is een investering in tijd en geld. Dit proces kan GrienR voor u regelen. Wij zijn de regisseur die alles in dit traject regelt en aanstuurt. Vanaf het moment van uw oriëntatie tot aan financiering en realisatie. Twaalf jaar lang blijven wij u ondersteunen en zijn wij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de installatie. GrienR helpt om een hoog rendement te genereren voor uw investering.

 • Volledige Ontzorging

  Wij werken met een fullservice concept. Dit houdt in dat u begeleid wordt op het gebied van vergisting, opwaardering en het invoeden van het groene gas in het net. Daarnaast bestaat de begeleiding uit certificering, juridische- en vergunning technische aspecten. Ook bent u gedurende de looptijd verzekerd van volledig onderhoud, tussentijdse revisie, verzekering en 24/7 monitoring van de installatie.

 • Geen inbreng van eigen vermogen

  Wij vragen geen eigen inbreng voor de lease die u bij ons vraagt. U krijgt een 100 % financiering.

 • 12 jaar lang vaste prijs

  Onze prijs is vast! 12 jaar lang een vaste prijs, zodat u weet waaraan u toe bent.

 • Geen extra onderpand

  Wij vragen geen extra onderpand voor het product dat wij u aanbieden.

 • Koopoptie

  U hebt de mogelijkheid de installatie na de looptijd over te nemen of het contract te verlengen. Indien u hiervan geen gebruik maakt, nemen wij de installatie weer terug.

Ons product

Werken met een bewezen technolgie

Onze opwaardeerinstallaties zijn zo ontwikkeld dat ze geschikt zijn voor de Nederlandse markt. Middels diverse filters en een 3 traps membraantechnologie wordt het methaan van onzuiverheden ontdaan zoals zwavel (H2S) en koolstofdioxide (CO2). Op deze manier zetten we bijna al het biogas om naar groengas. De gescheiden CO2 kan desgewenst vervloeid worden.

De installatie kenmerkt zich verder door de eenvoudige bediening (plug and play), een laag energieverbruik, een gegarandeerde hoge beschikbaarheid en monitoring op afstand (smartphone en/of laptop) door uzelf of door ons.

Begeleiding

De begeleiding wordt uitsluitend door professionals uitgevoerd die vele jaren ervaring en een trackrecord hebben opgebouwd in de biogasbranche. Onze aanpak is gericht om de continuïteit, bedrijfszekerheid en rendement van een vergistingsinstallatie te bewerkstelligen. De aandachtsgebieden zijn gericht op de operationele ondersteuning, juridische ondersteuningen en de proces technische ondersteuning. In aanvang zal de begeleiding ca. een jaar duren,  maar in overleg kan dit gewijzigd worden.

Neem direct contact met ons op