De Rijksoverheid wil dat we in 2020 14% van de totale energievoorziening duurzaam opwekken. De productie en levering van groengas kan substantieel bijdragen aan het realiseren van die doelstelling. Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Het wordt gemaakt  door biogas te zuiveren en op te waarderen tot aardgaskwaliteit. Ondanks een duidelijke marktbehoefte en een toegekende SDE subsidie, is het opwaarderen van biogas naar groengas een route die nog niet veel wordt bewandeld. En dat terwijl het in vergelijking met een Warmte Kracht Koppeling (WKK) een hoger rendement en een hogere CO2-reductie kan opleveren. Vergisting en opwaardering is echter een complex en risicovol proces dat van agrarische bedrijven en andere geïnteresseerde ondernemingen ook nog eens om forse extra investeringen vraagt. Traditionele financiers zijn daardoor terughoudend of vaak zelfs helemaal niet bereid te financieren.

Fullservice leaseconcept
Hoe kunnen we zorgen voor een afname van de financiële- en de operationele risico’s? Of beter: hoe kunnen we ondernemers meer ruimte en mogelijkheden bieden om de duurzame energietransitie in de biomassamarkt mogelijk te maken? Vanuit die achtergrond ontwikkelde Biolease Nederland een even innovatief als waardevol concept. Het fullservice concept richt zich, in de vorm van een operational lease, op alle facetten van vergisting, opwaardering  en de aansluiting van groengas op het openbare net. Daarnaast worden ondernemers vakkundig begeleid bij certificering, het aanvragen van vergunningen en technische aspecten. Maar ook zijn ze gedurende de leaseovereenkomst verzekerd van volledig onderhoud, tussentijdse revisie, verzekering en 24/7 monitoring (op afstand) van de opwaardeerinstallatie. Volledige ontzorging dus, waardoor barrières  voor zowel financiers als gebruikers op een innovatieve manier worden weggenomen.

Vier betrokken partijen
Aandeelhouders van Biolease Nederland zijn DMT Environmental Technology, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Brouwer Holding en de NOM. ‘Steeds vaker kwamen potentiële klanten met hetzelfde verhaal’, vertelt Erwin Dirkse, directeur van DMT uit het Friese Joure, wereldwijd marktleider in het opwaarderen van (bio)gas met membraantechnologie. ‘ Hoewel er behoefte bestond aan een opwaardeerinstallatie, hadden ze problemen met de financiering. “Is er geen mogelijkheid om een installatie te leasen?”, werd ons veelvuldig gevraagd. We zijn toen gaan nadenken of we onze waardepropositie wellicht moesten uitbreiden. Door ons bijvoorbeeld niet alleen tot techniek en levering te beperken, maar klanten een volledig leasepakket aan te bieden. Gedurende het proces zijn we op zoek gegaan naar investeerders. Al relatief snel bleken het FSFE en de NOM geïnteresseerd in het financieren van het plan. Door onze krachten te bundelen hebben we gezamenlijk Biolease Nederland verder vormgegeven. Vervolgens hebben we gezocht naar een ondernemer die de kar kan trekken. Iemand met een financiële- en commerciële achtergrond die affiniteit heeft met de agrarische sector. Die ondernemer hebben we gevonden in de persoon van Erik Brouwer. Vanaf dat moment raakte alles in een stroomversnelling. Met als resultaat dat alle betrokken partijen afgelopen augustus de oprichtingsdocumenten hebben ondertekend.

Meerwaarde
En dus mag Erik Brouwer zich sinds kort directeur van Biolease Nederland noemen. Brouwer is een oud-bankier met veel ervaring op het gebied van bedrijfsprocessen, -structuren en financieringen in de agrarische sector. ‘Door gebruik te maken van het leaseconcept wordt de klant ondersteund door professionals met een bewezen trackrecord met betrekking tot het hele proces rondom vergisting en opwaardering‘ , benadrukt hij de meerwaarde van het leaseconcept. ‘ Waar mogelijk zorgen we ervoor dat de risico’s beheersbaar blijven. Niet zomaar krijgen onze klanten twaalf jaar lang een vaste prijs, zodat ze vooraf precies weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast gaan we in de lease ook andere producten aanbieden die de businesscase van groengas kunnen verbeteren. Denk aan een drooginstallatie, een stikstofstripper en een Warmte Kracht Koppeling. ’

Regionale energiefondsen
Ook de NOM merkt dat er nog veel mogelijk is op het gebied van de verduurzaming van de gasvoorziening. ‘Het concept van Biolease Nederland kan de markt van een flinke impuls voorzien’, stelt Laurens Kruize, Investment Manager van de NOM. ‘Door biogas niet om te zetten in elektriciteit en warmte, maar in groengas kan tenslotte een hoger rendement worden bereikt. Door een opwaardeerinstallatie te leasen, inclusief professionele ondersteuning en begeleiding, wordt dit voor velen toegankelijk gemaakt.’  Biolease Nederland gaat zich richten op (agrarische) ondernemingen in heel Nederland. Biolease Nederland fungeert daarbij als overkoepelende organisatie, waaronder zogeheten Special Purposes Vehicles (SPV) worden opgericht. Een SPV is een buitenbalansvehikel dat uitsluitend dient om geld aan te trekken en uit te zetten. Het aantrekken van middelen zal grotendeels gebeuren via regionale energiefondsen.

Biolease Friesland
Het eerste leasefonds dat wordt opgericht is Biolease Friesland. Niet verwonderlijk, het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is immers één van de aandeelhouders van Biolease Nederland. Het FSFE is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. ‘Voor Biolease Friesland hebben we van ons investeringscomité goedkeuring  gekregen voor een bedrag van vier miljoen euro’, vertelt Michel Hendriks, Fondsdirecteur van het FSFE . ‘Het doel is om daarnaast nog minimaal vier miljoen aan vreemd vermogen aan te trekken. Biolease Friesland zal daarmee verschillende projecten in de provincie financieren.’ De komende periode zal het leaseconcept verder worden uitgerold naar andere provincies. Aan belangstelling geen gebrek. ‘Inderdaad, we zijn al met diverse relevante partijen in gesprek’, onderstreept directeur Erik Brouwer.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie