23 augustus 2016, was de dag dat Biolease Holding BV ter wereld kwam. 25 augustus 2017 de dag dat de werkmaatschappijen Biolease Friesland en Biolease Nederland zijn ‘geboren’ ! Tevens de dag dat Biolease met met BNG bank, FSFE (Fries energie fonds) en Nationaal Groenfonds , DMT en de NOM twee fondsen heeft gecreëerd voor de gehele Nederlandse markt om blijvend een bijdrage te leveren aan verduurzaming van onze planeet en de CO2 uitstoot fors te reduceren. Met een (zeer)ruim budget kunnen we middels het Total Cost of Ownership principe vele plannen over de streep trekken en overige financiers ontlasten van hun risico’s . Dank aan BNG, FSFE, NOM en DMT en het Nationaal Groenfonds voor het in Biolease gestelde vertrouwen. # duurzaamheid # gestapeld financieren